Úterý,  9. března 2021  -  05:26:49
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

Texas Hold'em poker


Texas Hold´em

Pokerová varianta Texas Hold´em je určena pro maximálně 10 hráčů. Před jedním z hráčů se zobrazí kulaté červené tlačítko s písmenem „D“. Toto tlačítko nese název „Dealer Button“ a během hry se posouvá ve směru hodinových ručiček od jednoho hráče k druhému. Označuje pozici hráče, který je zrovna na řadě v rozdávání. V mnoha online pokerových hernách je tato úloha zastoupena virtuální osobou, jejímž úkolem je rozdávání karet. Tento virtuální dealer se většinou nachází uprostřed stolu za sloupky žetonů a na hře se aktivně nepodílí.

Poker místnosti, ve kterých můžete hrát Texas Hold'em
Bonus
500$
500$
600$

100€

€1500


U Texas Hold´emu jde v podstatě o to, vytvořit ze svých „pocket cards“ a „community cards“, ležících uprostřed stolu, nejlepší možnou karetní kombinaci. Následují čtyři sázecí kola, během kterých se hráč rozhoduje, kolik a zda vůbec vsadit - podle odhadovaných šancí na výhru a s využitím community cards. Hráč, který má na konci handu (po showdownu) v ruce nejlepší kombinaci, popřípadě ten, který jako jediný zůstal ve hře, poté, co ostatní hru vzdali, získává bank. (Jeho výše sestává z takzvaných „blinds“ a sázek ostatních hráčů.)

Nejčastěji navštěvované stoly najdete bezpochyb u Party Pokeru, jedné z největších online pokerových heren na světě. Přímo odtud se můžete dostat na stránky Party Poker, kde po zadání exkluzivního bonusového kódu GBUTLER1 od BBB obdržíte až 100 USD jako uvítací bonus. Na našich stránkách si také můžete jednoduše stáhnout software Party Pokeru.

Průběh jednotlivých kol:

Blinds

Nejdřív musejí první dva hráči sedící nalevo vedle hráče označeného tlačítkem „dealer“ (zde není myšlen virtuální dealer) učinit takzvanou povinnou sázku (= blind). Tyto blinds jsou vloženy do hry ještě předtím, než dojde k rozdání prvních karet. Tím je zaručeno, že v banku bude jistý obnos peněz určený pro výherce handu. Během hry připadne každému hráči minimálně jednou povinnost vsadit blinds, protože označení „dealer“ se v průběhu hry posouvá od hráče k hráči po směru hodinových ručiček. Hráč sedící jako první nalevo od hráče označeného jako „dealer“ sází takzvaný small blind. Hráč sedící jako druhý nalevo od „dealera“, vedle hráče „small blind“, musí vsadit takzvaný big blind.GBTischTHFullTilt

Pocket cards/ hole cards

Po vsazení blinds dochází k rozdání prvních karet. Každý hráč, počínaje od hráčů sedících nalevo od hráče označeného tlačítkem „dealer“, obdrží dvě zakryté karty. Tyto karty nesou název „pocket cards“ nebo také „hole cards“.

První sázecí kolo

První sázecí kolo začíná hráč sedící nalevo od hráče s big blind. V pokerovém žargonu se pro pozici hráče, který jako první musí jednat, vžil název „under the gun“.
Nyní se každý hráč může rozhodnout, zda ze hry odstoupí (fold), sázku dorovná (call), nebo sázku navýší (raise).

  • Odstoupení (fold): Složit karty a eventuálně tak ztratit vloženou sázku.
  • Check (pauzírování): Ani nesázet, ani neodstupovat ze hry, nýbrž přenechat možnost sázení následujícímu hráči. (Lze pouze v případě, že ještě žádný hráč předtím nevsadil).
  • Dorovnání (call): Vsadit stejně velkou částku, jako hráč, který sázel naposledy.
  • Navýšení (raise): Zvýšit obnos sázky, kterou učinil hráč sázející naposledy.

Flop

Po ukončení prvního sázecího kola dochází k odkrytí flopu (prvních třech karet nacházejících se uprostřed stolu). Tyto takzvané společné karty, neboli „community cards“, mají stejnou hodnotu pro každého hráče, který se s jejich pomocí snaží vytvořit nejsilnější karetní kombinaci.

Druhé sázecí kolo

První hráč nalevo od „dealera“, který ještě zůstal ve hře (to znamená hráč, který neodstoupil před odkrytím flopu) začíná druhé sázecí kolo. Druhé sázecí kolo má v zásadě stejný průběh jako to první.

Turn

Následující karta, odkrytá po flopu, se jmenuje turn.
Na stole se v tomto okamžiku nacházejí již čtyři odkryté společné karty. Třetí sázecí kolo tak může začít – opět od prvního aktivního hráče nalevo od „dealera“.

Třetí sázecí kolo

Podle toho, zda se jedná o Texas Hold´em limit, pot limit nebo no limt, dochází ve třetím sázecím kole ke změně pravidel. Detaily naleznete u jednotlivých specifických vysvětlení v závěru.

River

GBTischTH

Poslední kartou, odkrytou po flopu a turnu, je river. Na stole je nyní pět odkrytých společných karet. Závěrečné sázecí kolo začíná opět od prvního aktivního hráče nalevo od „dealera“.

Čtvrté sázecí kolo

Čtvrté sázecí kolo probíhá podle stejných pravidel jako třetí.

Showdown

Poté, co jsou uzavřena všechna sázecí kola, nastává „showdown“. Showdown neznamená nic jiného, než konec sázecího kola, po kterém všichni zbylí hráči musejí ukázat své karty. Vítězem se stává ten, kdo prokáže nejsilnější karetní kombinaci vytvořenou z obou pocket cards a pěti odkrytých community cards. Pokud se stane, že mají hráči identickou výherní kombinaci, dochází k rovnoměrnému rozdělení banku. Zřídkakdy se stává, že je výherní kombinace tvořena pouze společnými kartami. V tomto případě si výhru rozdělí všichni zbylí hráči rovnoměrně mezi sebe. Pokud zjistíte, že jste prohráli a nechcete ukázat své karty, pak můžete své karty odložit, bez toho, aby jste je ukázali („muck“) . Jinak své karty samozřejmě můžete ukázat a srovnat svůj hand s handy ostatních hráčů. Hráč, který v daném kole sázel, popřípadě navyšoval jako poslední, musí své karty ukázat jako první. V případě, že během posledního kola žádný z hráčů nevsadil, nebo nenavýšil, záleží na pravidlech pokerové herny, která určují, kdo musí své karty ukázat jako první.

Další kolo

Po odehrání příslušného handu a rozbití banku se pozice „dealera“ přesouvá ve směru hodinových ručiček na následujícího hráče a další hand může začít.

Principy sázení

Na začátku každého kola, poté, co došlo k rozdání, popřípadě odkrytí karet, je hráč sedící nalevo od hráče „big blind“ povinen učinit první krok. Každý následující hráč pak, na základě jemu rozdaných karet, rozhoduje, kolik do hry vsadí. Podle toho, kolik hráčů je po něm na řadě se sázením, je rozhodování těžší, či snazší. Pokud má hráč v ruce průměrnou karetní kombinaci a po něm je na řadě v sázení dalších pět hráčů, je rozhodování, zda vsadit, navýšit nebo odstoupit, obzvlášť těžké.

Standardní pokerové situace

Pass (fold)

Nejásáte-li zrovna nadšením z rozdaných karet, máte možnost ze hry odstoupit. Pokud jste předtím vsadili small nebo big blind, nebo jste dorovnali předchozí sázku, pak tento obnos ztrácíte. Na druhou stranu se vyvarujete dalších případných ztrát, neboť až do začátku dalšího handu jste ze hry venku.

Check (pauzírovat)

Když si chcete ponechat karty a zůstat ve hře, můžete také checkovat (pauzírovat). To znamená, že nemusíte sázet, pokud před Vámi ještě nikdo nevsadil. Hráč po Vás tak má možnost buď rovněž pauzírovat, nebo vsadit. Jakmile některý z hráčů během kola vsadil, musíte se, až na Vás přijde řada, rozhodnout, zda dáte pass, dorovnáte, nebo sázku navýšíte.

Dorovnat (call)

Dorovnat (call) neznamená nic jiného, než vsadit stejně vysoký obnos, jaký vsadil hráč před Vámi.

Vsadit a navýšit – v závislosti na limitu (bet/raise/reraise)

Jste-li toho názoru, že máte v ruce dobré karty, pak do hry můžete vsadit určitou částku. Pokud hráč před Vámi učinil sázku, můžete hodnotu sázky zvýšit. V závislosti na struktuře sázek, jsou obnosy, o které lze sázku navýšit, pevně stanoveny.

  • Fix limit: U stolu se sázkami $ 5/$ 10 můžete například v prvních dvou kolech vsadit 5 USD a v dalších dvou kolech 10 USD. V každém kole lze jednou vsadit a třikrát navýšit („bet“, „raise“, „re-raise“, „re-raise“ nebo „cap“). Poté, co byla částka třikrát navýšena a dojde k dosažení horní hranice - „cap“, znamená to, že jakékoliv další navýšení není možné. V tomto případě je rozdána další karta a pokud se jedná o poslední sázecí kolo, pak následuje „showdown“.
  • No limit: U této varianty Texas Hold´em funguje struktura sázek následovně: každý hráč může sázet tolik, kolik má právě u stolu, nezávisle na výši banku. Nepsaným pravidlem však zůstává, že minimání vklad se musí rovnat výši big blind. Kromě toho, pokud navyšujete, pak o částku rovnající se vsazené sumě hráče před Vámi.
  • Pot limit: U her pot limit může každý hráč vsadit libovolně vysokou sumu v rozpětí od mimimální hodnoty sázky, až po celkovou hodnotu banku. Ve hře se sázkami $ 5/$ 10 tedy činí small blind 5 USD a big blind 10 USD. První hráč tedy může dorovnat tím, že vsadí stejnou hodnotu jako „big blind“ (v tomto případě 10 USD), nebo může navýšit libovolně vysokou částkou až do maximální výše hodnoty banku. Navýšení musí odpovídat hodnotě předchozí sázky, či hodnotě předchozího navýšení, nebo tuto částku převyšovat. V tomto případě činí maximální navýšení, až do výše hodnoty banku, 25 USD (5 USD small blind + 10 USD big blind + 10 USD dorovnání). Znamená to, že hráč číslo 3 může vsadit celkem 35 USD. Pokud teda hráč číslo 3 navýší o celkovou částku v hodnotě banku, pak celková výše banku činí 50 USD. Jestliže následující hráč chce hrát dál, musí dorovnat částkou v hodnotě 35 USD – tedy obnosem rovnajícím se sázce hráče číslo 3. Pokud by chtěl tento hráč navýšit o maximum, pak by musel vsadit 120 USD – to odpovídá celkové výši banku (50 USD) + navýšení v hodnotě 70 USD (35 USD dorovnání a 35 USD navýšení). Počet sázecích kol na jeden hand není u her pot limit nijak ohraničen. Hra se hraje tak dlouho, dokud každý z hráčů buď neodstoupí, nebo nedorovná.

All in

Do all in se pouští hráč především tehdy, má-li obzvlášť výhodnou karetní kombinaci. Pokud některý nebo většina z hráčů dorovná, pak zde existuje skvělá příležitost, jak svou výhru během tohoto kola enormně navýšit. Hráč však může tímto způsobem i úspěšně blufovat – jde do all in, čímž signalizuje, že má velmi vysokou karetní kombinaci a nutí ostatní hráče k odstoupení ze hry s cílem získat celý bank pro sebe. (Jak přesně vypadají různé situace all in je uvedeno v textu níže.)

Pod pojmem all in se však může skrývat i následující herní situace:
Pokud hráč nemá dostatek žetonů na to, aby mohl dorovnat, nebo popřípadě dohrát hand do konce, ale přesto chce dále zůstat ve hře (domnívá se, že má dobré karty), tak nemusí hned odstupovat. Pro tyto případy tu existuje možnost jít do all in, což znamená, že hráč sice zůstává ve hře, ale protože už do hry vložil veškeré své žetony, nemůže se nadále účastnit dalších jiných akcí u stolu.

Peníze, které obsahuje bank v momentě, kdy jde daný hráč do all in, je suma, kterou si odnese, pokud vyhraje. Veškeré peníze, které putují do banku poté, co onen hráč šel do all in (tedy částka převyšující bank s jeho „all in-sumou“) je odložena stranou do takzvaného zvláštního banku („side-pot“). Pokud se tedy hráči, který šel do all in, podaří rozhodnout showdown ve svůj prospěch, vyhrává hlavní bank a „side pot“ připadne hráči s druhou nejlepší karetní kombinací. Pokud jde do all in více hráčů najednou, dochází ke zřízení několika „side pots“. Jde-li hráč do all in a jeho spoluhráči se rozhodnou dorovnat, musejí do hry samozřejmě vložit množství žetonů odpovídající celkové sumě vložené „all in hráčem“.

Učení za pochodu

Ani po tom nejjasnějším vysvětlení principů hry nakonec hráčům nezbyde nic jiného, než se vrhnout k online stolům a vyzkoušet si nabyté pokerové vědomosti na vlastní kůži. Kde tak můžete nejlépe učinit, se dovíte na našich stránkách – sestavili jsme pro Vás celou řadu profilů nejlepších online pokerových škol! Kolikrát ale nestačí ani celá knihovna vědomostí o pokeru. K tomu, aby se Vaše hra stala co možná nejlukrativnější můžete využít pomoci strategických pokerových programů. BonusBonusBonus přináší na svých stránkách dostatek informací také na toto téma – jednotlivé strategické pokerové programy jsme pro Vás otestovali.

Něco málo z historie pokerové varianty Texas Hold´em

Kdy a kde pokerová varianta Texas Hold´em vznikla dnes nikdo nedokáže přesně určit. Texaská vláda však přiřkla Texas Hold´em pokeru jako oficiální místo narození městečko Robstown. Odtud se hra začala ve dvacátých letech 20. století šířit nejdříve po státě Texas a pak do celého světa.

Do Las Vegas se hra dostala v roce 1967 díky třem úspěšným hráčům pokeru – Crandellu Addlingtonovi, Doylu Brunsonovi a Amarillu Slimovi. Crandell Addlington se se hrou poprvé seznámil v roce 1959 a okamžitě si ji zamiloval. Podle něj je, narozdíl od Draw Pokeru, mnohem zajímavější hlavně v tom, že člověk čtyřikrát sází a tím se mu naskýtá příležitost hrát více takticky.

Po nějakou dobu se pak Hold´em (název Texas Hold´em vznikl až o něco později) hrával pouze v Golden Nugget Casinu, které nepatřilo zrovna mezi ta nejoslnivější kasina v Las Vegas. Neměl tak příliš velkou šanci prorazit na scénu profesionálních hráčů pokeru. Tito dávali většinou přednost třpytu a pozlátku ostatních kasin, jež byla hojně navštěvována hlavně bohatou klientelou. Zlom nastal v roce 1969, kdy byli do Dunes Casina přizváni na partičku Texas Hold´em pokeru profesionální hráči, kteří si zde jaksepatří zgustli na bohatých hotelových hostech.

Jen o několik let později se konal první hlavní turnaj v no limit Texas Hold´em v rámci tehdy nově vzniklého šampionátu World Series of Poker, jehož součástí je dodnes.

Na začátku 21. století zažil Texas Hold´em bleskový vzestup. O rostoucí popularitu se přičinily hlavně vynález online pokeru, živé televizní přenosy pokerových klání, stejně jako skutečnost, že se výhercem World Series of Poker 2003 stal Chris Moneymaker, který se na šampionát propracoval zpoza svého psacího stolu prostřednictvím internetu.

Kdo všechno hraje Texas Hold´em?

V roce 2007 se vítězem hlavního turnaje WSOP (no limit Texas Hold´em) stal američan laoského původu Jerry Yang. Pokud se o něm chcete dovědět víc, klikněte jednoduše na jeho hráčský profil na stránkách BonusBonusBonus.

---

Tag Cloud

---