Neděle,  5. července 2020  -  03:09:55
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

VOP


Všeobecné obchodní podmínky

Znění platné od 30. července 2007

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek BonusBonusBonus.com je společnost LM Vermittlungsges.m.b.H. (dále jen společnost). Předmětem činnosti společnosti je výhradně poskytování informací, nikoliv nabídka, uzavírání, či zprostředkování sázek. Kdykoliv, a to i bez předchozího oznámení, lze jednotlivé části internetových stránek změnit, doplnit, smazat,nebo dočasně, či zcela pozastavit jejich zveřejnění.

2. Podmínky užívání

Internetové stránky jsou určeny osobám starším 18 let, jimž právní řád Rakouska, jakož i právní řád jejich státu povoluje využívat nabízených služeb. Za přezkoumání příslušných právních norem je zodpovědný sám uživatel. Je nutné brát v úvahu, že uzavírání či zprostředkování sázek, či účast na hazardních hrách podléhají v mnoha zemích zákonným omezením nebo mohou být i protizákonné.

3. Ručení

Informace a údaje zveřejněné na webové stránce jsou – v rámci možností – pečlivě kontrolovány. Údaje často poskytuje a průběžně aktualizuje třetí strana, nelze proto ručit za jejich správnost. Na všechny údaje týkající se aktuálnosti, korektnosti, úplnosti a kvality poskytovaných informací se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje ani na chybný, opožděný, zmanipulovaný či zneužitý,nebo špatně provedený přenos dat, což se týká obzvlášť chybného přenosu informací o kurzech (např. porovnání jednotlivých kurzů), stavu hry, hráčských stolech a turnajích v případě pokerových heren, kasin a dalších. Údaje pocházející od jednotlivých bookmakerů, pokerových heren, kasin či jiné třetí strany, představují jen nezávazné předběžné informace. Aktuální závazné sázkové kurzy stanovuje výhradně příslušný provozovatel webových stránek, jejichž VOP je rovněž nutné zohledňovat. Záruka se nevztahuje na ušlý zisk, na prohru ve hře, ani na žádné jiné škody podobného druhu (včetně jejich následků či nepřímých škod), a to i v případě, že tyto problémy souvisí se vstupem na webovou stránku společnosti, s využitím odkazů, s obsahem nebo s nedostupností stránky.

4. Odkazy a linky

Před počátečním umístěním každého linku je příslušná webová stránka důkladně prověřena. Mnoho webových stránek však podléhá neustálým, často i kompletním změnám, nelze proto přebírat zodpovědnost za ostatní webové stránky. Za jejich obsah jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé. Pokud jeden z odkazů vede na stránku, jejíž obsah je podezřelý nebo protiprávní, je žádoucí na to upozornit; v takovém případě bude odkaz okamžitě odstraněn.

5. Autorské právo a ochranná známka

Informace a údaje umístěné na webové stránce mohoubýt v duševním vlastnictví třetí osoby, obzvlášť jedná-li se o tvůrce stránky, jejichž práva je rovněž nutné zohledňovat. Také obsah a struktura webové stránky a její subdomény jsou chráněny autorským právem a známkovým právem. Linky na této webové stránce jsou umístěny vědomě. Převzetí hlavního okna do vlastního rámu (frame set) je však nepřípustné. Použití obsahu stránky vyžaduje předchozí písemný souhlas. Kopírování či využívání grafického materiálu, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů není bez výslovného souhlasu povoleno.

6. Ochrana dat

Společnost ukládá všechna osobní data uživatelů do elektronického adresáře. Údaje jsou využívány pouze za účelem péčo o zákazníky, rozesílání informací a evidencí účetnictví. Uživatel svou registrací souhlasí s evidencí a zpracováním jeho osobních dat za výše zmiňovanými účely. Uživatelé, kteří se na stránce zaregistrují, souhlasí s tím, že provozovatel může jejich údaje postoupit jiným webovým stránkám, pokud s tímto nejsou spojeny žádné náklady.

7. Soudní příslušnost a rozhodné právo

Pro veškeré právní spory, vzniklé ze smluvního vztahu, je místně příslušným soudem soud ve Vídni (Gericht 1010 Wien), pokud to není v rozporu s kogentní právní normou § 14 rakouského zákona o ochraně spotřebitele (KschG). Společnost se řídí rakouským hmotným právem bez ohledu na odkazující normy mezinárodního práva.

8. Závěrečná ustanovení

Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení.

Pozn. Český překlad je pouze informativní, závazná je německá verze Všeobecných obchodních podmínek společnosti LM Vermittlungsges.m.b.H.

---

Tag Cloud

---